EELISA Info Day – 23. June, 2021

2021. szeptember 22.

Európai mérnöki diploma a cél a Műegyetem részvételével az EELISA egyetemi szövetségben

Budapest, 2021. június 23. – A képzések, ösztöndíjakról és mobilitási programokról is minden megtudható volt a kilenc vezető európai egyetemet – köztük a BME-t – összefogó EELISA szövetség rendezvényén, ahol a hallgatók és az oktatók online workshopokon tehették fel a kérdéseiket. A rendezvényre a műszaki pályán dolgozó nők nemzetközi napján, június 23-án került sor, ezért az előadók a kezdeményezés női hallgatókat támogató szerepére is kitértek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2020-ban nyolc nívós európai egyetemmel összefogva az EELISA egyetemi szövetség tagja lett. A program távlati célja a minden uniós tagállamban akkreditált európai mérnöki diploma rendszerének kidolgozása. A partnerek közös képzések, kutatások indításán is dolgoznak. A műegyetemi hallgatók, valamint oktatók Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid, és Bukarest egyetemein tanulhatnak, illetve kutathatnak a jövőben a program keretében.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a június 23-i online rendezvényre készült videóüzenetében hangsúlyozta: „Bizton állíthatjuk, hogy a magyar egyetemek sikerre viszik az Európai Egyetemekről alkotott víziót. Felsőoktatási intézményeink ugyanis kiemelkedő számban vesznek részt Európai Egyetemi szövetségekben. Ezzel jelentős előrelépést tettünk felsőoktatásunk nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében. A magyar kormány éppen ezért egyetemközpontú innovációs rendszer kialakítására törekszik.”

Józsa János, a Műegyetem rektora, hangsúlyozta, hogy a BME már 90-es évektől részt vesz a nemzetközi csereprogramokban és kutatásfejlesztési együttműködésekben. Az EELISA konzorciumi részvétel ennek az eredménye. Hozzátette: a konzorcium fő célkitűzése, hogy egy új európai mérnöki képzési modellen keresztül újradefiniálja az európai mérnöki hivatás fogalmát, mert napjaink kihívásai nem hagyományos, hanem innovatív megoldásokat igényelnek: a nem mérnöki tudományok ismeretei kiegészítik a mérnöki ismereteket, ugyanakkor a mérnöki készségek, ismeretek a nem mérnöki tudományterületeken is alkalmazhatók.

A rendezvényen köszöntőt mondott az EELISA elnökévé nemrég megválasztott Dale A. Martin, a Siemens Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója, a BME díszpolgára. Dale A. Martin EELISA elnök videóüzenetében azt hangsúlyozta, hogy az új egyetemi összefogás lényege a társadalmi hatás, hogy az egyetemi polgárok tevékenységének a társadalomban pozitív, érezhető és látható eredménye legyen.

Czigány Tibor, a Műegyetem július 1-től kinevezett rektora kiemelte: Az EELISA több, mint a konzorciumi tagok összessége, hiszen a kapcsolatok és közösségek olyan széles hálózata valósul meg az egyes résztvevő egyetemeknél, amiben mindenki megtalálja a számára megfelelő partnereket és lehetőségeket.

A műszaki pályán dolgozó nők nemzetközi napja, azaz az International Women in Engineering Day kapcsán Koczkáné Csiszár Emília, a Műegyetem leendő nemzetközi rektorhelyettese beszélt a BME sokszínű pályaorientációs tevékenységéről a műszaki és természettudományi képzések megismertetésére a középiskolás lányok körében. Ennek köszönhetően a női hallgatók aránya fokozatosan bővül minden képzési területen és jelenleg a BME-n tanuló hallgatók 34%-a nő. Hozzátette: az EELISA a rövidítésével az egyik első európai mérnöknőre, Elisa Leonida Zamfirescu-ra is emlékezik.

Nagy Balázs Vince, a BME nemzetközi rektorhelyettese elmondta: „Az EELISA az egyetemek és vállalatok való szoros kapcsolatát is erősíteni kívánja, hiszen elsősorban mérnöki diszciplínák és az azokhoz tartozó interdiszciplináris területek vannak a középpontban, így a vállalatokkal való szoros kapcsolat mind a szakmai gyakorlatok, mind pedig a közvetlen projektek kapcsán megjelenik az EELISA tevékenységében.” Vigh László Gergely idegen nyelvű oktatási igazgató hozzátette: „A nemzetközi szakmai gyakorlatok kérdéseivel, illetőleg az ipari partnerek bevonásával foglalkozó munkacsoportot konzorciumi szinten a BME vezeti. A cél egy olyan brand kialakítása, ami a kiválóságot jeleníti meg a munkaerőpiacon.”

A kezdeményezés kilenc egyetem összesen több mint 200 000 polgára – 180 000 diák, 16 000 tanár és 11 000 alkalmazott – részvételét ösztönzi a különböző EELISA programokban. Az EELISA a diákoknak, a tanároknak és minden egyetemi alkalmazottnak öt fő területen biztosít lehetőségeket: 1. a mobilitás ösztönzése, elsősorban Erasmus és EELISA ösztöndiákkal; 2. az egyetemi diplomák egymás közti elismerése; 3. az egyetemi kutatásfejlesztés és innováció, valamint az oktatás erőteljesebb összekapcsolása, a szinergiák kiaknázása; 4. a European Engineering Degree, azaz a közös európai mérnöki diploma kialakítása; 5. az EELISA kreditek (credentials) bevezetése, melyekkel a programban résztvevő hallgatók és egyetemi munkatársak tevékenységét ismerik el.

A BME hallgatóknak így nemzetközi szakmai gyakorlati program, valamint a nyolc másik egyetemmel közösen kialakított, kölcsönösen elismert képzési katalógus, illetve további rövid kurzusok, távkurzusok, versenyek, kihívások lesznek elérhetők. Az együttműködés két fő szakterületen, az okos-, zöld és rugalmas városok (smart, green and resilient cities), valamint az ipar 4.0 témakörét érintő képzések összehangolását és projektek kezdeményezését célozza elsőként.

 

Our Latest News