A Műegyetem pályázatot hirdet EELISA Közösségek megalapítása érdekében

2022. szeptember 5.

„Az EELISA konzorcium fő célkitűzése, hogy egy új európai képzési modellen keresztül definiálja az ’európai mérnök’ fogalmát: olyan szakember, aki képes interdiszciplináris, többnyelvű és sokszínű páneurópai környezetben dolgozni. Az EELISA célja a tudás- és technológiatranszfer elősegítése, a mérnöki képzés széles körű értelmezése interdiszciplináris mérnöki tanulmányokon keresztül” (Dr. Vigh László Gergely, Idegen Nyelvű Oktatási Igazgató)

Milyen egy EELISA Közösség?

Az ún. közösségek és kihívások (communities & challenges) az EELISA Közösségek együttműködésének alapelve. A problémafelvetések bárhonnan érkezhetnek: hallgatótól, oktatótól, kutatótól, egyetemi dolgozótól egyaránt, ám a cél, hogy a megoldások közösen szülessenek meg.

 „Kihívásokon nagy általánosságban a globális kihívásokat (lásd például fenntartható fejlődés), illetve azoknak egyes megoldandó szakterületi problémáit értjük. A rendszer természetesen nyitott: bármilyen kihívás képezheti az együttműködés alapját” – magyarázta Vigh László Gergely.

A közösség tágabb értelemben használandó: az oktatás, a kutatás, az innováció és a nyilvános vita egymás mellett élésének helyszíne, erősítve a mérnöki kapcsolatokat a társadalommal. A kihívás-orientált multidiszciplináris közösségeket hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, ipari partnerek, hatósági és társadalmi szervezetek, stb. alkotják. A ’közösségindítás’, közösségkeresés és építés technika hátterét egy EELISA Közösségek portál fogja biztosítani” – említette. 

Az érdekődő egyetemi polárok a mellékelt pályázati kiírásban láthatják a jelentkezés feltételeit. A BME EELISA Irodája a Közösségekért felelős munkacsoporttal együtt (Work Package 4) fórumot szervez, ahol többek között sikeres EELISA Közösségekkel lehet beszélgetni és a pályázatok véleményezésére is lesz lehetőség a jelentkezési határidő előtt.

  • Fórum: Mi az EELISA/ BME Közösség Q&A

2022. szeptember 23., 10:00-11:00 MS Teams-en keresztül

  • Fórum: Beszélgetés sikeres EELISA Közösségekkel

2022. szeptember 30., 10:00-11:00 MS Teams-en keresztül

  • Pályázatok véleményezése a beadási határidő előtt szeptember 30-ig az eelisa@bme.hu-n keresztül

A pályázatokat angol nyelven várjuk és benyújtásának határideje meg lett hosszabbítva: 2022. október 9-ig.

A megkereséseket, észrevételeket, javaslatokat az eelisa@bme.hu címen is várjuk!


BME-Communities-Call_2022_0914

Our Latest News