EELISA: a szakmai lehetőségek tárháza

2023. szeptember 4.

Vigh László Gergellyel, a BME Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóságának igazgatójával, az EELISA műegyetemi projektvezetőjével és a BME EELISA Akadémiai Koordinátorával beszélgettünk.

A BME 3 éve tagja az EELISA Szövetségnek, amelynek első fázisa hamarosan zárul. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?

A BME nem egyszerűen tagja az EELISA szövetségnek, hanem alapító tagja vagyunk. Az előkészítéstől kezdve, azaz öt éve dolgozunk ebben a kezdeményezésben, amelyet egyértelmű sikernek látunk. A szövetség hosszútávú oktatási és kutatási együttműködést céloz meg azzal a prioritással,hogy újra definiáljuk az európai mérnök fogalmát, kidolgozzuk az európai mérnöki diplomát. Mindezt interdiszciplináris alapon, a műszaki tudományok mellett különböző soft skillek beemelésével, társadalom és gazdaságtudományi ismereteket oktatásával. Központi és a különböző európai egyetemi szövetségek között is kuriózumnak számító elem a közösség- és kihívásalapú megközelítés, amely azt jelenti, hogy különbözőEELISA szakmai közösségek jöttek és jönnek létre folyamatosan, amelyek társadalmi és globális kihívások, fenntartható fejlődési célok mentén kívánnak egy-egy problémára megoldást keresni. Az adott témára fókuszáló EELISA közösségeknek hallgatók, oktatók, kutatók mellett tagjai az ipar és a civil szervezetek képviselői is. A közösségeken keresztül valódi, szakterületeken átívelő együttműködést kívánunk megvalósítani, hiszen egy-egy globális problémát önmagában egyetlen szakterület sem képes megoldani, összefogás szükséges. Ezekben a közösségekben különleges szerepe van a multikulturális tapasztalatok felhasználásának is, amely szintén egyik fontos jellemzőnk.

Mik a legfontosabb eredmények, tanulságok?

A ciklus első felében létrehoztuk az együttműködés strukturális hátterét, amely a hosszútávú együttműködés alapjait fektette le. 10 egyetem és a társult tagok közös tevékenységének összehangolása komoly kihívás volt, amellyel sikeresen megbirkóztunk. Kézzelfogható és látványos eredmények sorát lehetne említeni: az oktatási együttműködés eredményeként ősszel elindul az első közös képzésünk DIGITWIN építőmérnöki területen; de megalkottuk az EELISA tanúsítványok és diploma melléklet rendszerét is (számos hallgató már át is vette ezeket). Létrehoztunk egy közös tárgykatalógust EELISA hallgatóknak és elindult – az egyébként a BME által vezetett munkacsoport munkájának köszönhetően – az EELISA nemzetközi szakmai gyakorlati program. Megfogalmaztuk akutatási együttműködések erősítésének alapjait és kereteit: például kompetencia térképek, partnerkeresés erősítése, közös kutatási stratégiai célok megfogalmazása, infrastruktúra megosztás, közös pályázatok támogatási rendszer. Külön öröm volt látni, hogy az EELISA alapjain közös oktatási és kutatási pályázatok előkészítése a szokásosnál sokkal hatékonyabban működik, melynek eredményeképpen már 5 további európai uniós projektet nyertek el EELISA alapú konzorciumok. Büszkén mondhatom, hogy az említetteken felül a BME számos jógyakorlattal vagy újszerű kezdeményezéssel járult hozzá az EELISA sikeréhez: az Építőmérnöki Karon indult el először nemzetközi együttműködésben egy EELISA projekt tárgy, ami mintaként szolgál az egész közösség számára. Két rövid hallgatói mobilitási EELISA ösztöndíjat indítottunk elnagy sikerrel, több, mint 100 hallgatónk vett részt ezekben. De megemlíthetem a magyar minta alapján a BME szervezésében, fizikailag Pisa-ban megrendezett EELISA TDK versenyt, aminek a sikerét mi sem jelzi jobban, minthogy a résztvevők szeretnék a jövőben is folytatni a kezdeményezést.  

A Műegyetem szempontjából miért fontos az együttműködés?

Egy európai egyetemi szövetség tagjának lenni már önmagában nagyon nagy fegyvertény. Nem csak európai, de világszinten is emeli a versenyképességünket, fejleszti erőforrásainkat, erősíti kutatási és pályázási potenciálunkat. Erősíti nemzetközi pozíciónkat is, hiszen a Szövetség tagjaként részt veszünk olyan uniós pályázatban is, aminek feladata a jógyakorlatok összegyűjtése és ezek alapján az európai mérnöki diploma koncepciójának, tartalmának kidolgozása. Ez pedig központi EU-s irányelveket alapoz meg.

Novemberben indul az EELISA 2.0, milyen feladatok várnak a szövetségre?

Sikeres pályázat eredményeképpen, egy taggal bővülve vágunk neki a következő négyéves ciklusnak. Szeretnénk mélyíteni az EELISA integrációját, minél több hallgatót, oktatót, kutatót, nem oktató kollégát, ipari partnert és szervezeteket elérni, amelyhez jó alapot fognak adni a bővülő oktatási és kutatási együttműködési programok. Biztosítanunk kell a hosszútávú fenntarthatóság alapjait. Tovább szeretnénk bővíteni kapcsolatainkat, az EELISA közösségek számát, és természetesen folytatjuk a munkát az alapvető célkitűzéseink megvalósítására. Szerénytelenül hangzik, de az EELISA munkáját példaértékűnek érezzük, ezért örülünk, hogy az Európai Unió ismét támogatta az EELISA kezdeményezést.

További információ: bme@eelisa.hu

www.eelisa.hu / www.bme.eelisa.hu

Our Latest News