KREATÍV TÁBLÁK HÍVJÁK FEL A FIGYELMET AZ SDG CÉLOKRA A MŰEGYETEMEN

2024. március 12.

A BME három legforgalmasabb épületében teszik tetszetős installációkkal kézzelfoghatóvá az ENSZ 17 fentarthatósági célját. Az érdeklődők egyetlen mozdulattal nézhetnek a célok mögé.

A Fenntartható BME Bizottság Kommunikációs és Szemléletformáló Csoportjának egyik vezetője, Kovács Klára köszöntötte a jelenlévőket az SDG táblák ünnepélyes felavatására szervezett eseményen 2024. március 04-én a Műegyetem központi (K) épületének főbejáratánál, és átadta a szót Czigány Tibor rektornak, kiemelve a vezetői kezdeményezés és támogatás jelentőségét a fenntarthatóság égetően aktuális kérdésében.

Czigány Tibor kifejtette, hogy a szerencsére egyre gyakrabban hallható, olvasható SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. „A BME a saját lehetőségein belül több szinten tud és akar is tenni az SDG célok megvalósulása érdekében, legyen az oktatási, kutatási, fejlesztés vagy üzemeltetési terület. Ennek első lépése volt, hogy 2022-ben elindult a Fenntartható BME program Keglevich György professzor úr vezetésével és Levendovszky János rektorhelyettes úr felügyeletével. – hangsúlyozta a rektor a BME elkötelezettségét a fenntartható jövő formálása terén. Beszédében kitért arra, hogy mint oktatási intézmény, a Műegyetem képzéskínálatában is biztosítja a megfelelő fenntarthatósági szakemberek oktatását, hiszen a környezetmérnöki alap és mesterszak, illetve a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak által műszaki és gazdaságtudományi területen egyaránt képez hallgatókat, nem is beszélve arról a több száz tantárgyról, amelynek részben, vagy egészen témája a fenntarthatóság.

Ilyen tábla ettől a héttől az egyetemi kampusz 3 pontján is elérhető lesz, a két szélén, a K és a Q épület, illetve a közepén, az E épület bejáratánál – tért ki a táblák elhelyezési pontjaira beszédében a rektor. 

Keglevich Gyögy a Fenntartható BME bizottság szakmai vezetője röviden beszámolt a 4 szakmai munkacsoport (a hulladék és recirkulációs-, az energia és vízügyek-, a közlekedési-; továbbá a kommunikációs és szemléletformáló csoport) elmúlt időszakot érintő tevékenységéről, a kisebb nagyobb elért eredményekről. Továbbá hangsúlyozta a Kancelláriával való szoros és hatékony együttműködést.

A vezetői beszédeket követően a kommunikációs és szemléletformálási csoportvezető felhívta a figyelmet a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen való tájékozódás lehetőségére. Beszámolt továbbá, hogy a következő héttől kezdődően elindítanak egy sorozatot „Fenntartható Kedd(v)” elnevezéssel. Ebben a sorozatban 17 héten keresztül minden kedden megjelenik egy cikk a Műegyetem központi honlapján, amely sorba veszi a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatja, hogy a saját lehetőségein belül a BME mit tesz adott cél megvalósulása érdekében.

A táblák kihelyezése edukációs, szemléletformálási szándékkal történik. Kiváló eszköz arra, hogy az egyetemi polgárok, illetve a BME-re látogatók játékos formában megismerjék az SDG célokat, és egyéni szinten is rálássanak saját felelősségükre az adott területeket érintően.

Our Latest News